Hakkımızda


POLİMER A.Ş.

Şirketimiz 24/11/1997 yılında sağlık ve medikal sektör alanında hizmet vermek için kuruldu.

Şirketin Çalışma Alanı

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

Bu alanlarda temel medikal hizmetler,

Bitkisel orjinli medikal ürünler, 

Sağlık personeli eğitimi ve kontrol merkezlerinin kurulması ve işletilmesi,

Alternatif tedavi yöntemlerinin araştırılması ve uygulanmasının organizasyonu,

Sağlık ve diğer alanlarda sertifikasyon eğitimleri

 

Her insanın hakkı olduğu düşündüğüm palyatif bakım için iyi bir organizasyon önemlidir. 

Bu hizmet için birçok insan, kurum ve kuruluş birlikte çalışmalıdır. Palyatif bakımın son aşaması olarak belirtilen yaşam sonu bakım, hastanelerde, evlerde veya hospislerde yapılmaktadır.

 

Hastanelerde hastaların yalnızca sağlık sorunları ile ilgilenilmekte bedensel ve zihinsel aktivitelerini yitirmiş hastaların, psiko-sosyal sorunları ile yeterince ilgilenilmemektedir. 

 

Hastaların ihtiyaçları gerekli kişi, kurum ve kuruluşlarca tespit edilip ihtiyaçlara cevap verecek, merkezler oluşturulmalıdır. 

Bunun için hem özel sektör hem devlet gayret sarf etmelidir. 


Ekibimiz